Hjem - Lions Hellerup

Menu

Lions Pris

Lions Hellerup Prisen

LIONS HELLERUP PRISEN ER UDDELT

Der er nu sat navn på de ansøgere der kom i betragtning.

I november sidste år introducere Lions Hellerup en pris kaldet Lions Hellerup Prisen
Klubben ville gerne støtte nogle af de lokale institutioner og foreninger, der findes i Gentofte.
Klubben havde hensat kr. 50.000 af de indsamlede penge fra blandt andet deres genbrugsbutik og loppemarked og bad nu om ansøgninger.
Det var ganske overvældende, og mange foreninger med gode formål måtte desværre skuffes.
Selv med en benhård prioritering rakte kr. 50.000 ikke, og klubben måtte finde kr. 10.000 mere. På den måde lykkedes det at finde 7 klubber og foreninger, der kunne få støtte.
På klubbens 66-års fødselsdag den 19. januar kunne der derfor sendes svar til alle ansøgere.
De glade modtagere var torsdag den 10. februar inviteret til en lille uformel sammenkomst, hvor donationerne blev overrakt.

Hellerup Fægteklub havde søgt penge til blandt opgradering og fornyelse af noget af deres udstyr og blev betænkt med kr. 5.000 til dette formål.

Days for Girls havde søgt om et tilskud på kr. 5.000 til en symaskine og en overlocker. Foreningen består af 25 frivillige, der producerer menstruations sæts, der er genbrugelig, kan vaskes med vand, tørrer nemt og har en holdbarhed på 3 år. Sættene øger adgangen til menstruationspleje og uddannelse for kvinder og piger i blandt andet Angola og Pakistan.

En af de nye aktiviteter i kommunen Skovshoved Havhave vil gerne udbrede kendskabet til "Den Lærende Havhave". De vil med kr. 5.000 være i stand til at oplyse mere om projektet.

Netværkshuset i Gentofte der er et aktivitets- og værested for flygtninge og indvandrere fik kr. 5.000 til hjælp til at indrette et af deres større lokaler til et særligt værested for de unge.

Det Danske Drengekor har en ambition om at være et tilbud til alle drenge fra ca. 6 - 15 år, uanset deres økonomiske og familiære baggrund. De fik kr. 10.000 til hjælp til produktion af en film. Filmen skal understøtte det opsøgende arbejde og sikre større udbredelse end koret kan nå med de fysiske besøg på skoler.

Charlottenlund Kvindekrisecenter søgte hjælp til indkøb og etablering af cykel park til krisecentrets beboere og fik overrakt kr. 12.500 til at realisere dette.

Endelig var der en ansøgning fra Søspejdergruppen Havmændene i Skovshoved Havn, der gerne ville købe et par nye Optimist joller vil vi kunne lære endnu flere børn at sejle. Med et tilskud på kr. 17.500 er der nu dækning for at indkøbe den første jolle.

De mange modtagere fremkom hver med en lille takketale for den donation, der var kommet dem til del, og kunne nu gå i gang med at realisere deres projekter og dermed også yde en ekstra indsats i lokalsamfundet.
Lions Hellerup synes, at de med denne måde at finde gode formål for deres lokale støtte, har fundet noget der kan bygges videre på.
Klubben vil evaluere processen, men mon ikke der senere kommer et nyt udspil.

Ud over de lokale formål støtter klubben nationale og internationale formål, senest har klubben for eksempel sammen med andre Lions klubber i Danmark støttet ofrene for vulkanudbruddet på Tonga med kr. 300.000. Hjælpen er primært til børnene på Tonga for sikre, at de igen kan få adgang til blandt andet rent vand, lægehjælp og får mulighed for at være børn. Jordskælvet var et undersøiske jordskælv, der målte 7,4 på richterskalaen.

Følg Lions