Hjem - Lions Hellerup

Menu

Sådan søger du om støtte

LIONS HELLERUP
PRINCIPPER FOR TILDELING AF STØTTE

Send din ansøgning til Lions Hellerup, Smakkegårdsvej 173, 2820 Gentofte eller på mail til hellerup ved lions prik dk .
1. Vi støtter især efter princippet hjælp til selvhjælp, og vi støtter lokalt, nationalt og internationalt.
2. Det er en forudsætning for at komme i betragtning til støtte,
• at der foreligger en skriftlig ansøgning med en redegørelse for projektet og projektets samlede økonomi;
• at ansøger i rimeligt omfang forpligter sig til at dokumentere støttens anvendelse fx med en skriftlig redegørelse og fotos.
3. Vi støtter ikke …
• velgørende foreninger (se Skat.dk C.A.4.3.5.9)
• Administration.
• Rejser.

VI BEHANDLER DIN ANSØGNING OM STØTTE SÅLEDES:

Ansøgningen vurderes først af klubbens vicepræsident, som i nødvendigt omfang indhenter supplerende oplysninger. Herefter skæres ansøgningen til, så den er egnet til offentliggørelse.
• Bestyrelsen vurderer alle ansøgninger.
• Ansøgningen offentliggøres i indkaldelsen til klubmødet.
• Medlemmerne stemmer om ansøgningen på klubmødet.

Følg Lions